Wycieczka do Biblioteki w Wagańcu
19 października uczniowie klasy V i VI udali się do Biblioteki Publicznej w Wagańcu, aby obejrzeć parce ludowego artysty pana Karola Ziomko. Dzieci mogły podziwiać prace o tematyce sakralnej oraz ludowej. Zwróciły szczególną uwagę na figurkę Matki Boskiej Skępskiej, namalowany i wypisany i ręcznie dyplom, pięknie zdobioną szkatułkę. Największe jednak wrażenie na dzieciach wywarła płaskorzeźba Matki Boskiej Częstochowskiej.

Uczniowie chętnie obejrzeli także zasoby Biblioteki i nie pogardzili słodkim poczęstunkiem, który przygotowała Pani kierownik.

Dziękujemy pani Ewlinie Oźmina za przygotowanie przepięknej wystawy oraz rodzicom pani Grażynie Szczesnej i pani Marioli Grzegórskiej za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.