11 listopada
W dniu 10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali uroczysty program poetycko - muzyczny, podczas którego przedstawili wydarzenia z naszych dziejów, których najważniejszym skutkiem było odzyskanie niepodległości przez Polaków.
Zarówno treści czytane przez lektorów jak i wiersze uświetnione pieśniami legionowymi i patriotycznymi wprowadziły radosny nastrój i poczucie dumy z dokonań naszych przodków.