2018 02 05 mikolaj3 lutego do naszej szkoły przybył z wizytą św. Mikołaj, który obdarował wszystkich uczniów paczkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.W tym dniu również do szkoły przybyły babcie i dziadkowie, którzy po wysłuchaniu części artystycznych w wykonaniu swoich wnuków, zostali zaproszeni przez Radę Rodziców na słodki poczęstunek.