2020 10 20 pierwsza pomocW dniu 08. 10. 2020 r. (czwartek) przeprowadzono wśród uczniów szkolenie  z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w ramach Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Został on ustanowiony w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Szczególną rolę w szkoleniu młodych osób odgrywa głównie uwrażliwienie ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcenie w nich właściwych postaw i nauczenie zasad postępowania w razie wypadków. To daje nadzieję na przyszłość, w której każdy potrzebujący będzie mógł liczyć na bezinteresowną pomoc. 

W ramach szkolenia miały miejsce podstawowe zagadnienia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, algorytm, Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa, skaleczenia i rany, krwotoki, urazy kości i uszkodzenia stawów, wpływ niskich i wysokich temperatur na organizm człowieka oraz postępowanie w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Oprócz poruszonych zagadnień teoretycznych odbyła się także część praktyczna.

Wydarzenie zorganizował p. Łukasz Szałek.