Drukuj

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
na nowy rok szkolnyn 2021 / 2022
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach


w dniach: od 18 stycznia do 15 marca 2021r.
można zapisać dziecko do oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej w Niszczewach.

Przedszkole jest czynne od 8.00 do 15.00.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od lat trzech.
Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne obejmuje dzieci 6 letnie
zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Waganiec (treść zarządzenia znajduje się w załączniku).
Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci w naszych oddziałach przedszkolnych.