W dniach od 25 do 27 maja 2021r klasa VIII napisze egzamin ósmoklasisty:
- 25 maja od godziny 9.00 z języka polskiego,
- 26 maja od godziny 9.00 z matematyki,
- 27 maja od godz. 9.00 z języka obcego nowożytnego.

W czasie egzaminu ósmoklasisty zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze nie odbywają się.
W tych dniach nie będzie wydawany obiad.

Uczniom klasy ósmej życzymy powodzenia i uzyskania jak najlepszych wyników z egzaminów.