Zapraszam nauczycieli Szkoły Podstawowej w Niszczewach na zebranie Rady Pedagogicznej w poniedziałek 30.08.2021r. na godzinę 10.00

Dyrektor szkoły
Mirosława Grzegórska