Sprzątanie Świata w naszej szkole

W dniu 30. 09. 2021 r. (czwartek) nasza szkoła podobnie jak w latach poprzednich wzięła udział w tegorocznej 28. akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2021”, czyli wspólnej lekcji poszanowania środowiska. W tym roku została opatrzona hasłem, które jest parafrazą kartezjuszowego cogito ergo sum (myślę więc jestem) i brzmi „Myślę, więc nie śmiecę”.
Podczas apelu szczególną uwagę zwróciliśmy na fakt, iż problemem ekologicznym nie jest papierek czy butelka wyrzucona na trawnik. Jest to problem jedynie estetyczny. Prawdziwym problemem są tysiące kilogramów śmieci codziennie produkowanych w naszych domach. Rozwiązaniem problemu jest zmiana w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów, unikaniu odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu.
Uczniowie segregowali śmieci do przygotowanych wcześniej pojemników oznaczonych kolorami, a także rozwiązywali zagadki ekologiczne.

Finałem akcji było wyjście dzieci wraz z nauczycielami na teren szkoły oraz jej okolice. Każdej klasie został przydzielony inny teren, który został dokładnie posprzątany. Uwieńczeniem pracy wszystkich uczniów były worki pełne śmieci złożone obok szkoły.
Akcja przebiegła sprawnie, a samo sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy.
„Sprzątanie Świata” jest akcją niebywale potrzebną, gdyż zachęca ludzi do działania, uczy odpowiedzialności, pobudza inicjatywę i pomysłowość. Jej celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej, promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, ponieważ bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet wyrzucanie pojedynczych śmieci przyczynia się do zanieczyszczania naszej planety.
Jesteśmy przekonani, że tego typu akcje owocują chęcią dbania o środowisko i udowadniają, że są niezwykle istotnym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia. 
Wydarzenie zorganizował p. Łukasz Szałek.