Zapraszamy do zapisów uczniów do I klasy i oddziałów przedszkolnych według niżej przedstawionego harmonogramu zapisów.

Harmonogram zapisów

Wymagane dokumenty można pobrać:
a) z poniższych załączników
b) lub u dyrektora szkoły

Dokumenty do pobrania:
- Deklaracja o kontynuowaniu przedszkola,
- Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej,
- Potwierdzenie woli,
- Umowa na usługi przedszkolne,
- Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola,

 

dyrektor
Mirosława Grzegórska